Sex timmars arbetsdag är framtiden

För snart ett år sedan lanserade vi ett förslag på förkortad arbetstid, som i innebar att staten skulle avsätta medel för att genomföra sex timmars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och varje landsting i Sverige. Ett första steg…


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar