JO inspekterar Eskilstuna tingsrätt

Den 18–20 december inspekteras Eskilstuna tingsrätt. Inspektionen leds av JO Lars Lindström.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar