Förbundsordförandens tal vid riksmötet 2017

Stort tack! Tack så mycket för ert förtroende. Det känns fantastiskt. Jag lovar att göra allt för att vi tillsammans ska vinna valet nästa år, och jag vet att ni kommer att göra detsamma. Under mitt första år som förbundsordförande har jag besökt vartenda ett av våra distrikt. Vi har kampanjat på skolor, gjort studiebesök […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar