Arbetslösheten minskar för både inrikes  och utrikes födda

Arbetslösheten fortsätter att sjunka bland inrikes födda. I oktober minskade även arbetslöshetsnivån något för utrikes födda. Totalt är arbetslösheten 7,4 procent, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. 361 000 personer var inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av oktober. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,4 procent, jämfört med 7,6 procent samma månad för ett år sedan. Arbetslösheten fortsätter att minska i snabbare takt för inrikes födda, där den nu är nere på rekordlåga 3,9 procent. I oktober sjunker arbetslöshetsnivån även något bland


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar