Höstkampanjen överträffade sina mål


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar