Roger Haddad (L): Mer krävs för att stoppa illegala vapen

I tisdags meddelade Högsta domstolen i en dom att innehav av fem automatkarbiner och stora mängder ammunition inte uppfyller kriterierna för synnerligen grovt vapenbrott. Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad ställer nu därför en skriftlig fråga i riksdagen till statsrådet Morgan Johansson om regeringen är beredd att se över lagstiftningen. - Sverige har de senaste året drabbats av flera skjutningar där allt skarpare vapen använts, säger Roger Haddad. Vi måste bemöta illegala vapen med kraft, och vapenlagstiftningen måste återspegla allvaret i brott som dessa. Om innehav av


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar