Centerpartiet deltar i breda samtal om att stoppa antidemokratiska organisationer

Regeringen har bjudit in samtliga partier till samtal om hur nazistiska och andra antidemokratiska strömningar ska kunna motverkas. Centerpartiets ingång är att samhället måste stå upp mot organisationer som vill störta demokratin. - Det är helt oacceptabelt att det marscherar nazister på våra gator som med våld vill förstöra vårt samhälle och hota demokratin, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar