Viktig seger för både skogsbruket och klimatet

Vägen mot en gemensam EU-lag kring hur klimatutsläpp från skog ska beräknas tog idag ett viktigt steg framåt när EU-parlamentet idag röstade för Centerpartiets förslag. - Det är en viktig delseger för svenska skogsägare, säger Fredrick Federley.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar