SVERIGE SKA BLI TRYGGARE

Sverige förändras. Skattetrycket ökar och valfriheten för vanliga familjer minskar. Många äldre sliter hårt för att få sin ekonomi att gå ihop. Samtidigt känner människor sig inte längre säkra på att polisen kommer när man ringer, vårdköerna växer och försvaret ges inte förutsättningar att försvara vårt land. Omfattande invandring på kort tid har lett till ett […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar