Minnesord över Nils G. Åsling

Det är med sorg jag nås av beskedet att Nils G Åsling har gått bort. Han har under flera decennier gjort mycket stora insatser i svensk politik, och hanterade den svåra uppgiften att vara industriminister under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Under hans ledarskap förnyades näringspolitiken, reformer för småföretagen genomfördes och flygindustrin utvecklades.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar