Kristina Yngwe: Oansvarigt av regeringen att hantera skogsnäringen så nonchalant

Miljöministern säger nej. Landsbygdsministern säger ja. Regeringens dubbla budskap om artskyddsförordningen ska ses över eller inte väcker irritation i skogssverige. - Det är oansvarigt och oseriöst att hantera en av Sveriges viktigaste näringar och enskilda skogsägare så här nonchalant. Regeringen måste ju kunna ge ett besked om hur de ska ha det, säger Centerpartiets miljöpolitiske talesperson, Kristina Yngwe.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar