Efter Postnords mörkning om miljontals brev: C vill kalla ansvarig till riksdagen

Interna dokument från Postnord visar att miljontals brev som hanterades under förra året kan ha försvunnit. Det här har fått Centerpartiets infrastrukturpolitiske talesperson Anders Åkesson att reagera. De nya uppgifterna påverkar förtroendet för Postnord ytterligare.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar