Moderaterna vill stoppa terrorism med utökad kameraövervakning

Utökad kameraövervakning på allmän plats och större befogenheter för säkerhetspolisen att använda signalspaning. Det är två av kraven som Moderaterna har med sig i förhandlingarna om terrorbekämpning som inleds på måndag.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar