Dags att juridiskt erkänna ekosystemets rättigheter

Ett explicit erkännande av ekosystemens rättigheter är inte konstigare än att företag och ekonomiska föreningar i dag är erkända som juridiska subjekt, skriver Carmen Blanco Valer inför Moder jords dag, och pläderar för en feministisk miljöpolitik som inte ser naturen enbart som resurs att äga och utnyttja efter män(niskor)s godtycke.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar