Eskil Erlandsson: "Svensk matproduktion står på spel”

Med regeringens passivitet riskerar ett flertal lantbrukare att lägga ned sin verksamhet. En fråga är nu ställd till landsbygdsminister Sven-Eric Bucht. - Jag vill veta vad landsbygdsministern planerar göra för att förbättra villkoren för svenska bönder. Fortsätter vi som idag kommer vi att missa målet för svensk matproduktion, säger en oroad Eskil Erlandsson.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar