JO-inspektion av anstalten i Kumla

Den 25–27 april inspekterar chefsJO Elisabeth Rynning Kriminalvården, anstalten Kumla. 


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar