C om skolkommissionens förslag: "Lottning får aldrig avgöra vilken skola du ska gå på”

Idag presenterade Skolkommissionen sina förslag för att öka kvalitet och likvärdighet i skolan. Centerpartiet välkomnar att det fria skolvalet ska vara kvar men är kritiska till förslag på begränsningar, som lottning till skolor. - Lottning är inget vi ställer oss bakom. Det sätter det fria skolvalet ur spel och höjer inte heller kvalitén i den svenska skolan, säger Ulrika Carlsson (C).


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar