Vårbudgeten 2017

Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar