Sverigedemokraterna begär särskild debatt om Sveriges långsiktiga energiförsörjning

På grund av den senaste tidens uppenbara och allvarliga brister i det svenska kraftsystemet har Sverigedemokraterna idag lämnat in en begäran om särskild debatt angående Sveriges långsiktiga energiförsörjning. Sverige har uppenbara problem med att klara sin kraftbalans. På grund av nedläggningar av svensk kärnkraft i kombination med en subventionerad utbyggnad av väderberoende kraftproduktion, lider Sverige […]

Inlägget Sverigedemokraterna begär särskild debatt om Sveriges långsiktiga energiförsörjning dök först upp på Sverigedemokraterna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar