Extra skrivelse till regeringen den 5 januari angående hanteringen av Covid-19

Frågor samt inspel till regeringen med anledning av hanteringen av utbrottet av Covid-19 Då inga nya partiledarmöten är inbokade vill jag å Kristdemokraternas vägnar framföra nedan frågor och inspel. Krav på tydlig plan med åtgärder Läget avseende smittspridning och belastning på sjukvården är nu återigen i ett mycket allvarligt läge. Flera regioner har aktiverat krislägesavtal […]

Inlägget Extra skrivelse till regeringen den 5 januari angående hanteringen av Covid-19 dök först upp på Kristdemokraterna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar