Skrivelse angående lagrådsremissen för Covid-19-lag

Till Socialdepartementet Regeringskansliet Med anledning av lagrådsremissen för Covid-19-lag (pandemilag) och Lagrådets yttrande över densamma vidhåller Kristdemokraterna tidigare meddelade ståndpunkter och utvecklar i denna skrivelse konkreta krav inför regeringens arbete med färdigställande av proposition till riksdagen. Vi anser att det med tanke på det exceptionella läge Sverige och världen befinner sig i är motiverat att […]

Inlägget Skrivelse angående lagrådsremissen för Covid-19-lag dök först upp på Kristdemokraterna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar