Sverigedemokraterna avvisar EU-kommissionens förslag till grön taxonomi

Sverigedemokraterna har till EU-kommissionen avgett sina synpunkter på dess förslag till definitioner för gröna investeringar (taxonomin). Partiet avvisar kommissionens förslag beträffande skogsbruk, bioenergi och vattenkraft, samt vill ha förändrar vad gäller jordbruket. Bakgrund Taxonomin är tänkt att vara Europas samlade redskap som ska styra och vägleda investerare till att investera i sådan verksamhet som bidrar till […]

Inlägget Sverigedemokraterna avvisar EU-kommissionens förslag till grön taxonomi dök först upp på Sverigedemokraterna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar