Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

JO publicerar i dag årsrapporten för Opcat-verksamheten under 2019. Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar