Socialdemokraternas kongress flyttas från maj till november 2021

Med anledning av Coronapandemin flyttar Socialdemokraterna fram sin 41:e ordinarie kongress till 3-7 november 2021. Platsen för kongressen blir som planerat Svenska Mässan i Göteborg. Det tidigare datumet var 12-16 maj 2021.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar