Maria Gardfjell AI-politisk talesperson för Miljöpartiet

Miljöpartiet har valt en talesperson för politiska frågor som berör artificiell intelligens. Riksdagsledamoten Maria Gardfjell från Uppsala blir partiets första AI-politiska talesperson. Att införa en ny roll som hanterar frågor om AI är enligt Gardfjell naturligt för ett parti då tekniken skapar nya politiska utmaningar. – AI är ett viktigt verktyg för både välfärds- och miljöpolitiken samtidigt som ny teknik alltid innebär nya utmaningar. Nu måste vi politiker ha starkare fokus på att tekniken kommer till användning och skapar verklig nytta, säger Maria Gardfjell (MP). Maria


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar