Nytt presidium för Miljöpartiets partistyrelse

Miljöpartiets partistyrelse har i helgen valt Linus Lakso till ny sammankallande efter att tidigare sammankallande i partistyrelsen Marléne Tamlin avsagt sig sitt uppdrag. Till ny sammankallande valdes Linus Lakso, tidigare vice sammankallande i partistyrelsen och kommunpolitiker från Eskilstuna.   – Jag är tacksam och glad över att jag har fått förtroendet att förvalta denna viktiga roll i Miljöpartiet. Jag har länge känt ett stort ansvar att göra allt jag kan för de samhällsutmaningar vi står inför och i den här rollen har jag en god möjlighet att påverka politiken i Sverige, säger


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar