Pressinbjudan: Internationella Konferensen Till minne av Fadime Sahindal

Till minne av Fadime Sahindal bjuder Socialdemokraterna tillsammans med Riksdagens nätverk för Fadimedagarna i samarbete med Riksorganisationen GAPF in till en Internationell Konferens i riksdagen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar