Hanne Simonsen är ny kommunikationschef för Miljöpartiet de gröna

Hanne Simonsen har arbetat för Miljöpartiet de gröna sedan 2012, som pressekreterare, projektledare och tf kommunikationschef. Hon kommer att leda partiets kommunikationsavdelning som ansvarar för pressarbete, kampanjer och kommunikation i partiets egna kanaler. Hanne Simonsen har tidigare arbetat som journalist i dagspress, fackpress och radio, och som kommunikatör och kampanjledare hos Rädda Barnen, Naturskyddsföreningen och andra idéburna organisationer.  - Jag ser fram emot att få leda kommunikationsarbetet i en tid då de gröna idéerna behövs mer än någonsin. Vår uppgift är att


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar