Liberala segrar i ny utredning om konfessionella friskolor

Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad, vice ordförande i utbildningsutskottet, kommenterar utredningen om etableringsstopp för nya konfessionella skolor. Utredningens tilläggsdirektiv är ett direkt resultat av Liberalernas skolpolitiska krav i överenskommelsen med regeringen. – Det är bra att vi kommer vidare i frågan om att införa ett etableringsstopp för konfessionella friskolor. Alla barn och elever har rätt till en skola som följer skollagen, baseras på kunskap och där allaelever, oavsett religiös åskådning, är välkomna. Vi har vid flertalet tillfällen sett att


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar