Inspektion av Försäkringskassan, sociala resursnämnden och Majorna-Linné stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun

Den 15 – 17 oktober inspekteras Försäkringskassan, FV och SF, i Göteborgs kommun. Inspektioen leds av JO Thomas Norling.   Den 15 – 16 oktober inspekteras Sociala resursnämnden (familjerättsenheten) i Göteborgs kommun. Inspektionen leds av JO Thomas Norling.  Den 15 – 17 oktober inspekteras Majorna-Linné stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun. Inspektionen leds av byråchefen Marcus Agnvall. 


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar