Amanda Palmstierna till riksdagen

Från och med den 1:a oktober har Amanda Palmstierna tagit plats i Miljöpartiets riksdagsgrupp efter att Gustav Fridolin avsagt sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. Järfällapolitikern Amanda Palmstierna kliver nu in som riksdagsledamot och lämnar kommunpolitiken. Palmstierna kommer att ta plats i riksdagens EU-nämnd och bli partiets talesperson i näringslivsfrågor.  · Näringslivet är en central aktör i klimatomställningen. Det är viktigt med bra villkor för företagande och med långsiktiga politiska signaler för klimatet. Det ska bli roligt att fortsätta utveckla partiets


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar