Lina Nordquist är ny sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna

[] Liberalernas partiledning har utsett Lina Nordquist till ny sjukvårdspolitisk talesperson. Lina är idag riksdagsledamot och ledamot av riksdagens socialutskott. Lina Nordquist har en bakgrund som regionråd i Region Uppsala. Lina är även docent i Fysiologi vid Uppsala Universitet. “Jag är hedrad över förtroendet att leda arbetet med att utveckla den liberala sjukvårdspolitiken. Svensk sjukvård kan så mycket mer. Vi behöver bli bättre på att ta vara på innovationer och se mer till hela människan. Sjuka måste få vara mer delaktiga och anställdas vardag ska bli bättre. Individen måste


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar