Ansvarslöst att Moderaterna omöjliggör en bred överenskommelse för att komma åt den grova gängkriminaliteten

Regeringen har idag presenterat ett kraftfullt paket med 34 punkter för att knäcka gängkriminaliteten. Åtgärdspaketet är ett resultat av de samtal som förts mellan partierna. Tyvärr gör Moderaternas avhopp att det inte blir en bred överenskommelse om åtgärderna trots att 11 av Moderaternas 13 förslag är med.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar