Liberalerna: Ett skolpaket för fler lärare och bättre resultat

I dag presenterar Liberalerna ett skolpaket med satsningar för mer kunskap i skolan. I skolpaketet anslås ytterligare en halv miljard om året till lärarassistenter samtidigt som fler lärare fortbildas genom lärarlyftet. Dessutom lanseras ett brett åtgärdspaket för alla elever. Liberalerna har i Januariavtalet enats om reformer för en kunskapsskola som sätter den enskilda elevens kunskaper och ansträngningar i fokus. I dag saknar var tredje elev fullständiga gymnasiebetyg. Var sjätte elev lämnar idag grundskolan utan gymnasiebehörighet. ”Liberalerna fått igenom ett antal viktiga krav.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar