JO yttrar sig över utkast till lagrådsremiss om transporter av frihetsberövade

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning har yttrat sig över utkast till lagrådsremissen Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar