Länsstyrelsen låter bli att fatta beslut

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten. Nonchalant, tycker JO Lars Lindström.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar