S vill se krafttag mot skattefusk och penningtvätt

Socialdemokraterna presenterade idag en samlad bild av hur de vill skapa ordning och reda i EU:s finanser. Det handlar om skarpare verktyg för att bekämpa skattefusk, mer samordnad tillsyn inom EU för att stoppa penningtvätt och en arbetsgrupp mot korruption. Det handlar också om att EU-budgeten ska hållas nere och gå till rätt saker.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar