Stefan Löfvens slutspurtsturné fortsätter i Skåne

Fredagen den 24 maj EU-valkampanjar partiordförande Stefan Löfven i Malmö, Landskrona och Helsingborg. Socialdemokraternas förstanamn till Europaparlamentet Heléne Fritzon är med på kampanjaktiviteterna i Malmö.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar