S kräver en Lex Volkswagen

Socialdemokraterna presenterar idag ett nytt förslag som innebär att företag inom EU som fuskar med miljökrav ska kunna bötfällas. Bolag som strider mot EU:s miljökrav, såsom utsläppsnivåer för fordon ska kunna straffas.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar