Socialdemokraterna presenterade valmanifest inför EU-valet

Socialdemokraterna har idag presenterat sitt valmanifest inför EU-valet den 26 maj.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar