EU-uttalande

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. EU framställs ofta som ett fredsprojekt men är egentligen en odemokratisk konstruktion, designad för att gynna överklassens intressen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar