Vad finns det att kämpa för utan en ny generation?

Debattinlägg hos SVT Opinion:  ”Utan en stark generation klarar vi inte välfärden”, säger Martin Hallander, förbundsordförande för KDU.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar