V: Socialdemokraterna fortsätter sin resa högerut

Vårändringsbudgeten som presenterades idag är den första som partierna bakom Januariöverenskommelsen presenterar tillsammans. De planerar för skattesänkningar för de rikaste, genomför kraftiga nedskärningar på Arbetsförmedlingen, besparingar på äldreomsorgen, på biståndet och inför ett gåvoavdrag för välgörenhet. – Istället för att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften så inför de avdragsrätt för gåvor. Det märks i den här […]

Inlägget V: Socialdemokraterna fortsätter sin resa högerut dök först upp på Vänsterpartiet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar