Trafikutskottets ordförande om Klimatpolitiska Rådets varningar: Nu måste Sverige sluta subventionera fossilindustrin

Årets rapport från Klimatpolitiska Rådet pekar ut mycket stora brister i transportsektorn och ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under mandatperioden för att få ner utsläppen.   –  Det är hög tid att planera för hållbara samhällen, där vi ser till att snabba på utvecklingen mot eldrivna vägtransporter och satsar betydligt mer på kollektivtrafik, gång och cykel, […]

Inlägget Trafikutskottets ordförande om Klimatpolitiska Rådets varningar: Nu måste Sverige sluta subventionera fossilindustrin dök först upp på Vänsterpartiet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar