JO-initiativ om bristen på platser inom Kriminalvården

Under senare tid har medierna rapporterat om brist på lediga platser inom Kriminalvården. Det har vid flera tillfällen medfört att häkten inte kunnat ta emot häktade utan de har placerats i polisens arrester istället.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar