Batterihotet mot Storsjön

Demonstrationståget slingrar sig fram som en lång orm i landskapet. Längst fram i fronten vajar stolta Jämtlandsflaggor med sina blå, vita och gröna fält. Här och där syns skyltar som förklarar vad folksamlingen handlar om: ”Rör inte våra hem” och ”Nej till brytning!” Det är 2014 och vi befinner oss i Oviken i Jämtland. Sedan […]

Inlägget Batterihotet mot Storsjön dök först upp på Vänsterpartiet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar