Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer […]

Inlägget Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om dök först upp på Vänsterpartiet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar