Eliasson (L): Kasta LSS-utredningen i papperskorgen

Idag presenteras regeringens LSS-utredning. Liberalerna, som införde LSS på 1990-talet, är mycket kritiska till de förslag som kommit fram ur utredningen. – Om man går vidare med förslagen skulle det innebära slutet för LSS och den personliga assistansen som vi känner den, säger Bengt Eliasson (L) och fortsätter: "Slutsatserna och förslagen är rakt motsatt den ursprungliga intentionen med lagen, det vill säga att individens rätt och frihet är i centrum". Liberalerna anser att det ovanifrånperspektiv och tydliga fokus på att kapa kostnader som präglar utredningen gör att man borde


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar