Svenskt bistånd ska inte sponsra ondska

I fråga om moral ska vi inte tveka inför att stå upp emot de som agerar ont. Svenskt bistånd har till uppgift att minska fattigdom och att stödja utsatta länders […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar