Så utvecklas arbetsmarknaden år 2019 och 2020

Står Sveriges arbetsmarknad fortsatt stark? Vad händer med arbetslösheten och sysselsättningen? Hur går det för utrikes födda på arbetsmarknaden? Arbetsförmedlingen presenterar sin arbetsmarknadsprognos på onsdag den 12 december. Den beskriver bland annat hur sysselsättningen och arbetslösheten väntas utvecklas, hur tillgången på arbetskraft kommer att se ut samt hur övriga utmaningar på arbetsmarknaden påverkar tillväxten av jobb. Prognosen bygger på intervjuer med cirka 11 000 privata arbetsgivare och med representanter för offentliga arbetsgivare i landets kommuner och landsting.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar